Liikmeid
8

Lapse arengu hindamine

detsember 9, 2019

3–5aastase lapse arengu hindamise tabel

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus 2009

 1. Enesehinnang

Eemaldub esmasest hoidjast raskusteta

Loob õpetajaga silmside

Loob õpetajaga kiindumussuhte

Leiab tegevust õpetaja abita

Otsib kontakti mängupartneritega

Võtab rollimängus rolle

Seisab oma õiguste eest

Teeb meeleldi midagi enda jaoks

 1.  Emotsionaalne areng

Väljendab stressi lubatud viisil

Väljendab viha sõnades, mitte tegudes Jääb rasketes ja ohtlikes olukordades rahulikuks

Tuleb toime kurbusega

Tuleb toime üllatust tekitavate olukordadega

Tunneb huvi planeeritud tegevuste vastu

Väljendab huvi ja tähelepanelikkust teiste suhtes

Naeratab, on enamasti rõõmus

 1. Sotsiaalne mäng

Vaatleb teiste mängu

Mängib oma esemetega

Mängib paralleelselt sarnaste esemetega

Mängib teiste lastega grupis

Omab sõprussuhteid

Suudab liituda käimasoleva mänguga

Leiab endale rolli käimasolevasse mängus

Lahendab mängukonflikte lubatud viisil

 1. Prosotsiaalne käitumine

Väljendab muret teiste pärast

Suudab öelda, kuidas teine end tunneb konfliktsituatsioonis

Jagab midagi teistega

Annab midagi teistele

Ootab oma järjekorda rahulikult

Täidab reegleid rahulikult

Aitab teisi ülesannete lahendamisel

Aitab abivajajat

 1. Üldmotoorika areng

Jalutab trepist alla vahelduvate sammudega

Jookseb, omades kontrolli kiiruse ja suuna üle

Hüppab koos jalgadega

Ronib vahenditel üles ja alla

Viskab, püüab ja lööb palli

Sõidab rattaga, tõukerattaga

Liigutab jalgu rütmis

Liigutab käsi rütmis

 1.  Peenmotoorika areng

Näitab käe eelistust, mis on ………

Kasutab vahendeid, mis nõuavad käe liigutamist randmest

Valab vett klaasi

Avab ja kinnitab lukud, nööbid, krõpsud

Topib vahendeid avasse

Kasutab kontrollitult joonistamise/kirjutamise vahendeid

Kasutab kontrollitult kääre

Oskab lüüa haamriga naelu

 1. Kognitiivne areng

Sorteerib objekte kuju ja värvi järgi

Klassifitseerib objekte suuruse järgi

Paneb objektid järjestusse, seeriatesse

Tunneb ja loob mustreid

Loendab 20-ni

Leiab hulgale numbrilise vaste

Lahendab probleeme konkreetsete vahenditega

Lahendab probleeme arvuti abiga

 1.  Kõnekeel

Kuulab, ei räägi

Annab 1-sõna vastuseid

Annab lühivastuseid, fraase

Ümiseb ja laulab

Osaleb vestlustes

Räägib laiendatud lausetega

Küsib küsimusi

Oskab jutustada lugu

 1. Arenev kirjakeel

Matkib kirjutamist

Tõmbab horisontaalseid jooni

Lisab tähesarnaseid kujundeid oma kritseldustesse

Kirjutab üksikuid tähti, nime, initsiaale

Hoiab raamatut õiget pidi, keerab lehti

Matkib lugemist, kasutades pilte

Jutustab lugusid suureneva täpsusega

Teab, et trükitud tekst jutustab lugu

 1. Kujutavad tegevused

Teeb üksikuid märke paberile

Kontrollitud kritseldused

Baaskujundite joonistamine

Kombineerib ringe/ruute joontega

Joonistab päikest

Joonistab peajalgset

Joonistab loomi, puid ja lilli

Kombineerib kujundeid pildiks

 1. Fantaasia, kujutlus

Mängib rolli endaga, ise on koer, konn

Võtab tuntud rolle või mõtleb ise rolle välja

Vajab kindlaid vahendeid rolli esitamiseks

Kasutab rollile omaseid käitumismustreid ja iseloomu

Mängib kujuteldavate esemetega

Kasutab keelt vajaminevate vahendite loomiseks

Näitleb põnevaid ja ohtlikke teemasid

Laiendab olemasolevaid teemasid, ideid, detaile