Liikmeid
8

Andekuse avastamine

veebruar 16, 2012

Viimasel ajal on hakatud palju rääkima “erivajadustega” lastest. Sealjuures peetakse silmas just neid lapsi, kelle võimekus ja areng on eakaaslaste omast eest. Lapsevanematele võib see aga kaasa tuua igapäevaelu, mida nad beebit planeerides ette ei kujutanud. Näiteks võivad need lapsed magada 2,5 tunnise lõunaune asemel vaid ühe tunni, sest nende jaoks tundub see maailm, mida tundma on vaja õppida nii põnev, et seda lihsalt ei saa raisata magamisele. Samuti nõuavad nad pidevat tähelepanu ja uut informatsiooni, mida peaks läbi mängulise tegevuse neile pakkuma.

Lapsevanematel on põhjust olla oma lapse suhtes tähelepanelik juba imikueas, sest ta võib olla andekas! Uurimuste järgi väljendub see vähemas unevajaduses, võimes keskenduda mingile ühele objektile, suuremas aktiivsuses, erilises tundlikkuses. Sageli roomavad, kõnnivad ja jooksevad andekad lapsed teistest tunduvalt varem. Juba siis saab sellise lapse arendamise ja tema vajaduste heaks midagi teha, võimaldades talle mitmekesist ja pidevalt vahelduvat keskkonda. Imikuea arengu võtmeks peetakse just füüsilist (psühhomotoorset) tegevust, sest laps, õppides keskkonnaga manipuleerimist, arendab märkamatult ka oma mõtlemist.

Selgemini avalduvad erakordsed võimed siiski alles keele kasutuse alguses. Sageli hakkab andekas laps rääkima juba siis, kui teised kasutavad alles pudikeelt. Talle võib olla omane teatav ebatavaliselt küps väljendusviis, teistest lastest erinev suhtumine ümbritsevasse, näiteks soov uurida kõike või ka ebatavaline emotsionaalsus. Üsna oluliseks näitajaks loetakse huumorimeele olemasolu. See võib avalduda näiteks ootamatutes keelemängudes, millele lapsevanem või lasteaiakasvataja ei oska reageerida. Kui ühel lapsel paluti ulatada kruus (inglise keeles „pass the cup), asetas ta kruusi põrandale ning möödus temast, kõigepealt edaspidi, ja siis veelkord tagurpidi („pass“ tähendab ka mööduma). See laps oli enda jaoks avastanud selle sõna mitmetähenduslikkuse ja otsustas ennast ja teisi sellega lõbustada. Võib olla üsna kindel, et lärmakas lasteaiakeskkonnas võivad sellised leiud jääda hindamata.

Kuna abstraktne mõtlemine omandatakse läbi keele, on ka selle arengu kaardistamine lapse vaimsete võimete ja vajaduste jaoks väga oluline. Lapsevanemal on raske hinnata oma last, sest tihti puudub otsene võrdlusvõimalus. Arengutaseme üle otsustamise hõlbustamiseks saab kasutada psühholoogide poolt koostatud arengutabeleid. Siinkohal toome ära ühe sellise tabeli:

Keele areng Keskmine vanus tavalistel lastel (kuudes) Keskmine vanus andekatel lastel (kuudes)
Toob kuuldavale 2 erinevat heli 2,3 1,5
Toob kuuldavale 2 erinevat silpi 7 4,7
Esimene sõna 7,9 5,3
Matkib sõnu 12,5 8
4-6 sõna 15 10
Nimetab mingit objekti 17,8 11,9
20 sõna 21 14
Kombineerib spontaanselt 2 sõna 21 14
Lihtlaused 24 16
Isikulised asesõnad 24 16

Nimekiri andekuse kriteeriumidest:

  • Ebatavaline erksus imikueas
  • Vähenenud unevajadus
  • Suur aktiivsus
  • Võime koondada tähelepanu ühele tegevusele
  • Tugevad reaktsioonid mürale, valule
  • Loomulike arengujärkude kiire läbimine
  • Varane ja ulatuslik kõne areng (pikemalt hiljem sellest)
  • Uudishimu
  • Suurepärane huumorimeel.

Originaal artikkel:

http://www.teaduskool.ut.ee/lapsevanemale