Liikmeid
14

– Arengukeskus Avitus

www.avitus.ee

Avituse visiooniks on eluterved inimesed, eluterved pered, eluterve ühiskond. Arengukeskusel Avitus on alates 2006. aastast kaks põhilist tegevussuunda Eesti vaimse tervise maastikul.

Üks neist on töö vanemahariduse valdkonnas, sest terved ja õnnelikud inimesed  sünnivad ja kasvavad tervetes, õnnelikes ja arenevates peredes. Korraldame arendavaid ja harivaid psühholoogiaalaseid loenguid, koolitusprogramme ja üritusi – ,,Lastevanemate kool’’, ,,Lastevanemate klubi’’, emade psühholoogilise koolituse programm, töötoad, lühiloengud.

Teiseks suunaks on töö meeleoluhäirete ja stressiprobleemidega. Püüame ennetada ja leevendada depressiooni, läbipõlemist ja pikaajalist stressi. Selleks on meil välja töötatud erinevad rühmatöö- ja koolitusprogrammid. Lisaks toetame vaimse tervise foorumi ja individuaalse nõustamisega.

Sotsiaalministeeriumi algatusel hetkel loodava Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni raames püüame kaasa rääkida Eesti vaimse tervise poliitika, teenuste kujundamise ja teenuste pakkumise parandamise valdkonnas. Oleme ka lastevanemate ja meeleoluhäiretega inimeste eestkostjaks selles ühenduses.

Ökobeebi all saame omalt poolt toetada psühholoogiliste teadmiste jagamisega, mis on üks võimalus loomulikul viisil terve ja terviklik olemiseks. Avituse töömeetodites on akadeemilised teadmised ühendatud kogemusteadmiste ja vahetu isikliku suhtlemisega, sest üle 90% teadmistest omandatakse sotsiaalse õppimise vormis.

Olen 6 aastat õppinud psühholoogiat. Teise elukutsena peale kolmekümnendate kannapööret. Siiski on minu suurimateks õpetajateks inimesed, kellega olen 9 aastat kokku puutunud oma töös ja minu 4 tütart. Hindan seda, et Avituse all saan oma tööd teha vaimustusega ja just nii nagu see mulle loomuomane on.

Ka teised Avituse koolitajad ja nõustajad teevad oma tööd südamega.

Anneli Valdmann

Arengukeskuse Avitus nõustaja ja koolitaja