Liikmeid
14

Liikmed

MTÜ Ökobeebi on rasedate, beebide ja väikelaste ning nende vanemate harmoonilise arendamisega tegelev koostöövõrgustik ehk klaster. Võrgustikku kuuluvad oma-ala spetialistid üle Eesti, kelle maailmavaated ühtivad Ökobeebi omadega ja kes ajavad oma asja maalähedasel viisil.

Praeguste liikmetega on võimalik tutvuda kodulehel asuval vasakul veerul.

Millised on Ökobeebi võrgustikku kuulumise eelised?

  • MTÜ Ökobeebi seisab oma liikmete huvide eest ning esindab neid erinevatel promosündmustel (nt Joogafestival, Ökobeebi Jõululaat);
  • Reklaam erinevatel trükistel – flaierid (jagamiseks erinevate liikmete juures, promoüritustel), erinevad väljaanded (nt Beebi, mida jagatakse tasuta ämmaemandate poolt).
  • Sisukad artiklid meie liikmete poolt ajakirjas Sensa, kellega teeme koostööd alates 2014. aastast – usume, et parim moodus reklaamiks on jagada kvaliteetset infot.
  • Liikmed saavad tasuta osaleda Ökobeebi iganädalastel loengutel ja seeläbi end arendada.
  • Ökobeebi korraldab liikmete kokkusaamisi ning ühisüritusi, misläbi suureneb motivatsioon ning kogutakse üksteiselt lisateadmisi.
  • Reklaamivõimalus Ökobeebi kodulehel (hetkel on uuendamisel kalendrisüsteem, misjärel saavad liikmed ise oma sündmusi kalendrisse lisama hakata). Parim reklaam läbi ÖB kodulehe tuleb läbi artiklite, mida samuti oma liikmetelt ootame.
  • Reklaamivõimalus suhtlusportaalis Facebooki.
  • Vahendame erinevaid meediakanaleid meie liikmeteni .
  • Ökobeebi eestvedajad otsivad pidevalt uusi võimalusi muutmaks klaster veelgi nähtavamaks.

Oma liikmetelt ootame pühendumist ja osavõtlikkust, võimalusel osalemist Ökobeebi kokkusaamistel, Ökobeebi artiklivaramu täiendamist liikmete poolt kirjutatavate lugude näol. Peaasjalikult ootame liikmetelt soovi südamega Ökobeebi võrgustikku kuuluda.

Kui tunned, et soovid võrgustikuga liituda või lihtsalt koostööd teha, siis võta meiega julgelt ühendust info@okobeebi.ee.